O projekcie

Segregujpodrodze
to obywatelska inicjatywa, której celem jest zwrócenie uwagi na możliwość segregowania odpadów w przestrzeni publicznej.Celem projektu jest wsparcie samorządów w budowaniu systemu pojemników do segregacji odpadów w przestrzeni publicznej.

Segregacja
na spacerze w parku?

Gdy codziennie w naszym domu, w pracy, w szkole segregujemy odpady na 5 frakcji, to już gdy jesteśmy w drodze, na spacerze - nie jest to takie proste. Brakuje zestawów pojemników do tego przeznaczonych.
Nasz cel - wsparcie dla samorządów

Inicjatywa Segregujpodrodze postawiła sobie za cel wspierać samorządy w umożliwianiu mieszkańcom segregowania odpadów w otaczającej ich przestrzeni publicznej: parki, ciągi piesze , obiekty sportowe, place zabaw itp. - na 5 frakcji: papier, tworzywo, szkło, bio i zmieszane.

Jako Operatora i Patrona projektu zaprosiliśmy firmę KAZAR Polska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, która z satysfakcją przyjęła nasze zaproszenie.

Wierzymy
w dobrą organizację

Wierzymy i mamy nadzieję, że nasza inicjatywa zwróci uwagę na problem jakim jest dostępność pojemników do segregacji odpadów w otaczającej nas przestrzeni, a nasze działania i propozycje będą wsparciem w rozwiązywaniu tego problemu.

Zapraszamy samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz mieszkańców do udziału w naszym projekcie.
Wysłuchamy wszystkich Waszych uwag i propozycji.

Segreguj po drodze !

Segregacja odpadów

w przestrzeni publicznej

Projekt i wykonanie FENOMENA.pl